GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Conform legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, va informam ca pe site-ul nostru nu sunt stocate date cu caracter personal.

Acest site este in concordanta cu Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

COOKIES
Acest site foloseste Cookies pentru a putea functiona. Navigarea dumneavoastra pe acest site reprezinta acordul cu privire la acest aspect.

Fisierele Cookies legate de activitatea ta pe site sunt stocate de browser timp de 30 de zile.
Poti alege sa stergi fisierele cookies browserului acestea sunt stocate local, pe calculatorul dumneavoastra.

NAVIGAREA PE SITE
Utilizarea si Navigarea pe acest site implica acordul tau cu privire la Politica de Utilizare a Site-ului.

FORMULARE

Nu avem prezente pe site formulare de contact, astfel incat nu colectam nici un fel de date personale. Acest site este unul de prezentare.

DREPTURILE TALE
Conform Regulamentului 2016/679/UE ai urmatoarele drepturi cu privire la datele tale personale:
Dreptul la informare
Dreptul de acces la date
Dreptul la rectificare
Dreptul la ?tergere (dreptul de a fi uitat)
Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii
Dreptul la portabilitatea datelor catre alt operator
Dreptul la opozi?ie
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automat?.
Detalii complete despre aceste drepturi poti gasi in Regulamentului 2016/679/UE.

EXERCITAREA DREPTURILOR TALE
Pentru a-ti exercita oricare dintre drepturile tale cu privire la datele personale stocate de acest site, te rugam sa trimiti o solicitare in acest sens pe adresa de mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

TEMEI JURIDIC
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE
Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal
Pentru a contacta ANSPDCP gasiti datele de contact pe site-ul autoritatii: http://www.dataprotection.ro

Un concept PaginaTa!NET